รูป หมี่ขาวห่อไข่รวม ของร้าน ราชาราดหน้ายอดผัก แม่โจ้