เมนู เส็งบะหมี่ปู เกี๊ยวกุ้ง แปลงนาม

ชื่อเมนูและราคา
เมนูบะหมี่
บะหมี่หมูแดงน้ำ ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หมูแดงน้ำ พิเศษ
THB 50
บะหมี่หมูแดงแห้ง ธรรมดา
THB 40
บะหมี่หมูแดงแห้ง พิเศษ
THB 50
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำ ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน้ำ พิเศษ
THB 60
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแห้ง ธรรมดา
THB 50
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแห้ง พิเศษ
THB 60
บะหมี่รวมเกี๊ยวปู+หมูแดงน้ำ ธรรมดา
1 สั่งไปแล้ว
THB 60
บะหมี่รวมเกี๊ยวปู+หมูแดงน้ำ พิเศษ
THB 80
บะหมี่รวมเกี๊ยวปู+หมูแดงแห้ง ธรรมดา
THB 60
บะหมี่รวมเกี๊ยวปู+หมูแดงแห้ง พิเศษ
THB 80
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บะหมี่แห้งเกี้ยวกุ้งปู
บะหมี่แห้งเกี้ยวกุ้งปู
บะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้ง+ปู+หมูแดง
บะหมี่แห้งเกี๊ยวกุ้ง+ปู+หมูแดง
เกี๊ยวกุ้งน้ำ
บะหมี่น้ำหมูแดงเกี๊ยวหมู
บะหมี่รวมเกี๊ยวปู+หมูแดงน้ำ ธรรมดา
บะหมี่ปูซุพรีม (ใส่ปูทั้งตัว)
Load more...