รูป เนื้อปู ของร้าน เส็งบะหมี่ปู เกี๊ยวกุ้ง แปลงนาม