รูป ปูสดกว่านี้ก็อยู่ในป่าโกงกางละ ของร้าน เส็งบะหมี่ปู เกี๊ยวกุ้ง แปลงนาม