รูป ปลาหมึก...อะไรสักอย่าง ของร้าน กลิ่นกลั้ว บางขุนนนท์