รูป ปูนิ่มทอดกระเทียม ของร้าน ภัตตาคารเล่งหงษ์ นครสวรรค์