รูป เส้นเล็กแห้งเผ็ดน้อยไม่โรยผัก ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนายเป็ด