รูป ขนมจีนน้ำยาปูก้อน ของร้าน ขนมจีนต้นก้ามปู อโยธยา พระนครศรีอยุธยา