รูป น้ำยาปลาช่อน( กะทิ) ของร้าน ขนมจีนต้นก้ามปู อโยธยา พระนครศรีอยุธยา