1. รวมรูปร้าน ต้าเหยิน ช๊าซิ้ว (สาขาสามสิบเมตร) (ต้าเหยิน ช๊าซิ้ว) สาขาสามสิบเมตร

รูป มั่นหมิ่นเจ้าสมุทร ของร้าน ต้าเหยิน ช๊าซิ้ว สาขาสามสิบเมตร