เพิ่มรูปภาพ Thai Hei Restaurant

Thai Hei Restaurant (ไทยเฮ)

ปิดอยู่จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 11:00
รูปภาพ
No file selectedไฟล์ GIF, JPG หรือ PNG ขนาดต่ำกว่า 1 Mb
Select...
0/80