1. กุ้ยช่ายฝั่น • แป้งไม่อร่อย ไส้ผสม ไม่ใช่กุ้ยช่ายอย่างเดียว ร้าน Chi Fan
เมนูของร้าน Chi Fan
กุ้ยช่ายฝั่นแป้งไม่อร่อย ไส้ผสม ไม่ใช่กุ้ยช่ายอย่างเดียว
0 Like0 Comment
LikeShare
photo