เมนู โจ๊กสามย่าน สาขา 2 ประชานิเวศน์

โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า

7 รูป5 แนะนำ