รูป กระเพราหมูสับพริกสดไข่ดาว ของร้าน พี่ณีย์ อาหารตามสั่ง