เมนู สเต็กคุณลุง ตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนท์

ชื่อเมนูและราคา
เมนูสเต๊ก-หมู
สเต๊กหมู (เด็ก)
THB 59
สเต๊กหมู + ไส้กรอกหมูรมควัน
THB 80
สเต๊กหมู + สเต๊กไก่
THB 90
สเต๊กหมู + สเต๊กเนื้อ
THB 135
สเต๊กหมู + สเต๊กแฮม
THB 100
สเต๊กหมู + สเต๊กปลา
THB 105
พอร์คชอป
สันนอกหมูติดกระดูก
THB 79
พอร์คชอป + ไส้กรอก
pork chop + sausage
THB 100
พอร์คชอป ใหญ่ (ผู้ใหญ่)
pork chop big
THB 140
สเต๊กหมูชิ้นใหญ่ (ผู้ใหญ่)
THB 100
หมู + แฮม + ไส้กรอก
THB 130
เมนูสเต๊ก-ไก่
เมนูสเต๊ก-เนื้อ
เมนูสเต๊ก-ปลา
เมนูสเต๊ก-แฮม
เมนูทอด
เมนูสปาเกตตี
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
สเต๊กหมู