รูปร้าน บ้านน้ำเคียงดิน
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 16:00