รูปร้าน บ้านน้ำเคียงดิน
ปิด จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 17:00