1. Cold Cuts Burratina [L] • ชีสบูราต้าสด เสิร์ฟพร้อมพาร์มาแฮม ไส้กรอกมอร์ททาเดลล่า และมะเขือเทศสด ร้าน Ciao Pizza
เมนูของร้าน Ciao Pizza
Cold Cuts Burratina [L]ชีสบูราต้าสด เสิร์ฟพร้อมพาร์มาแฮม ไส้กรอกมอร์ททาเดลล่า และมะเขือเทศสด
ประหนึ่งยกครัวที่อิตาลีไว้ตรงใจกลางสีลมบรรยากาศสบายๆสไตล์ตะวันตกสมัยใหม่ บริการดีเอาใจใส่ อาหารวัตถุดิบสดสะอาดคุณภาพดีเยี่ยม รสมือประหนึ่ง เหมือนยกครัวที่อิตาลีมาไว้กลางสีลมกันเลยทีเดียว กับรสชาติที่เชฟเจอร์รี่ตั้งใจให้เหมือนกับที่บ้านเกิดของเชฟ รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.reviewnowz.com/ciao-pizza-bangkok/... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo