รูปร้าน แกงป่าศรีย่าน
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 10:00