โจ๊กโฟร์โมสต์

ปิดอยู่จะเปิดในวันศุกร์ เวลา 06:00

เมนู โจ๊กโฟร์โมสต์

ชื่อเมนูและราคา
เมนูโจ๊ก
โจ๊กธรรมดา
THB 35
โจ๊กใส่ไข่
THB 40
โจ๊กพิเศษ ใส่ไข่
THB 45
โจ๊กพิเศษ ใส่ไข่ 2 ฟอง
THB 50
เพิ่มเติม
เครื่องดื่มเย็น
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร