เมนู ขนมเปี๊ยะฮ่องกงซิง่วนฮะ (ซิง่วนฮะ)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ขนมเปี๊ยะ-ไส้ถั่วเหลือง
ขนมเปี๊ยะ-ไส้ถั่วเหลือง
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเค็ม
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเค็ม
กุ้ยสือเปี๊ยะ(ไส้ฟัก)
กุ้ยสือเปี๊ยะ(ไส้ฟัก)
ขนมเปี๊ยะหน่ำยู่
ขนมเปี๊ยะทุกไส้อย่งละ 1