เมนู สะเต๊ะ ศรีเมือง (เจ้าเก่า)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูทานเล่น
ธรรมดาเนื้อ
ธรรมดาเนื้อ
ข้าว+เนื้อ5ไม้
THB 35
ธรรมดาไก่
ธรรมดาไก่
ข้าว+ไก่5ไม้
THB 35
ชุดเซต1
ชุดเซต1
สะเต๊ะเนื้อ 10 ไม้+ข้าว 10 บาท
THB 50
ชุดเซต2
ชุดเซต2
สะเต๊ะไก่10ไม้+ข้าว10 บาท
THB 50
ชุดเซต3
ชุดเซต3
สะเต๊ะเนื้อ20ไม้+ข้าว20บาท
THB 100
ชุดเซต4
ชุดเซต4
สะเต๊ะไก่20ไม้+ข้าว20บาท
THB 100
เนื้อสะเต๊ะ 10 ไม้
เนื้อสะเต๊ะ 10 ไม้
ชุดละ
THB 40
ไก่สะเต๊ะ 10 ไม้
ไก่สะเต๊ะ 10 ไม้
ชุดละ
THB 40
รอเญาะ
รอเญาะ
THB 30
ขนมบอระเพ็ด
ขนมบอระเพ็ด
THB 25
เพิ่มเติม