รูป สะเต๊ะเนื้อพร้อมข้าวอัด ของร้าน สะเต๊ะ ศรีเมือง (เจ้าเก่า)