รูป สะเต๊ะเนื้อ,ไก่ และข้าว ของร้าน สะเต๊ะ ศรีเมือง (เจ้าเก่า)