รูปร้าน บ้านสวนไผ่สุขภาพ
ปิด จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 06:00