รูปร้าน บ้านสวนไผ่สุขภาพ
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 06:00