รูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อ ของร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา (ลุงเสริม) เมืองทอง 1