รูป สไปซี่ทงคตซึราเมน ของร้าน ฮองอะจิ ราเมง เดอะมอลล์ บางกะปิ