Do Love Farm Café & Restaurant
สลัดโรลคือดีงามสมชื่อร้านร้านอยู่ในเมืองกาญจนบุรี บรรยากาศร้านสองก้องตกแต่งด้วยไม้และพันไม้ เหมาะสำหรับมาทานช่วงบ่ายๆ ร้านมีแอร์ สลัดโรลดีงามตามชื่อร้าน ร้านนี้ รสชาติ ให้ ⭐⭐⭐⭐ ความคุ้มค่าให้ ⭐⭐⭐ ความสะอาด ให้ ⭐⭐⭐⭐⭐ บรรยากาศร้าน ให้ ⭐⭐⭐⭐ บริการ ⭐⭐⭐⭐... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo