บ้านไม้แดง สาดแสงเดือน
บันทึก 1
ร้านนี้ปิดกิจการแล้ว
24 ซอย ยาสูบ 2 วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร