เมนู Malabar Restaurant (มาลาบาร์)

หมูกรอบทอดน้ำปลา (แต่ต้องทอดสองรอบนะ)

0 รูป1 แนะนำ