รูป ขนมโตเกียว ของร้าน ขนมโตเกียวแบแม ตลาดโต้รุ่งปัตตานี (เจ้าเก่า)