1. ข้าวอบสับปะรด • ข้าวอบสับปะรด หอมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศ ครบเครื่อง ร้าน I'm Fine Cafe&Steak
เมนูของร้าน I'm Fine Cafe&Steak
ข้าวอบสับปะรดข้าวอบสับปะรด หอมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศ ครบเครื่อง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo