เมนู โจ๊กศรีพิงค์ (Joke Sri Pink)

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อ เส้นเล็ก
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อ เส้นใหญ่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อ เส้นหมี่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูบะช่อ เส้นบะหมี่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อน เส้นเล็ก
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อน เส้นใหญ่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อน เส้นหมี่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อน เส้นบะหมี่
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็ด เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็ด เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็ด เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเป็ด เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในรวม เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในรวม เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในรวม เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในรวม เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อนเครื่องใน เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อนเครื่องใน เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อนเครื่องใน เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงอ่อนเครื่องใน เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเล เส้นบะหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เส้นเล็ก
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เส้นใหญ่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เส้นหมี่
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา เส้นบะหมี่
THB 50
บะหมี่หมูต้มยำหมูกรอบหมูแดง
THB 50
บะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบหมูแดง
THB 50
อาหารจานเดียว
เกาเหลา
เกี๊ยว
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
โจ๊กหมูเห็ดหอม
โจ๊กหมูเห็ดหอม
โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า
ปาท่องโก๋
ปาท่องโก๋
ต้มเลือดหมู
ต้มเลือดหมู
โจ๊กหมูใส่ไข่
โจ๊กหมูใส่ไข่
โจ๊กหมูเครื่องใน
โจ๊กหมูเครื่องใน
Load more...