Chalong Bay
“ทัวร์โรงงานผลิตรัมในภูเก็ต” รัมดีๆ จากแหล่งอ้อยในประเทศไทย
มาแบบกะมาแค่กินข้าว แต่มาถึงเจอคนกลุ่มใหญ่กำลังยืนเทสรัมกันเลยอิจฉาอยากลองมั่ง เขาบอกว่ามีทัวร์โรงงานผลิตรัม สำหรับแขกที่สนใจด้วย สงวนราคา 450 บาทต่อท่าน มี 5 รอบต่อวันคือ - 14.00/15.00/ 16.00/ 17.00/ 18.00 น. ทัวร์จะรวมเครื่องดื่ม Mojito 1 แก้วและเทสตัวรัมทั้งหมด ก่อนทัวร์หรืออาจจะเป็นหลังทัวร์จะมีการเสริฟ Mojito ที่เป็นเครื่องดื่มได้นำรัมของฉลองเบย์มาผสมรวมถึงัวไซรัปที่เป็นสูตรพิเศษด้วย อร่อยลงตัวมาก ชอบมากเพราะไม่หวาน ในทัวร์นี้จะมีน้องวิทยากรเล่าถึงความเป็นมาของการผิตรัมของฉลองเบย์ที่พิเศษแตกต่างจากที่อื่นๆ ได้ความรู้และทำให้ฉลองเบย์รัมเป็นรัมที่มีเรื่องราวน่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียว หลังจากทัวร์เสร็จก็จะมีการให้เทสรัมรสชาติต่างๆ ว่าต่างกันอย่างไร บอกเลยว่าแต่ละตัวน่าสนใจมากทั้ง กลิ่นและรสที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างแบบพิเศษเลยทีเดียว สำหรับอาหารของร้านรสอร่อย ไม่ไทยเกินไปยังคงรสอาหารของชาตินั้นๆ ได้ดี ผ่านค่ะ ชอบร้านนี้ ไม่ต้องมีอะไรมากแต่สร้า่งเรื่องราวให้มีอะไรขึ้นมาได้ดีน่าประทับใจ... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo