1. รวมรูปร้าน แม่แดงไก่ย่างบางพระ สาขา 1 (แม่แดงไก่ย่างบางพระ) บางพระ สาขา 1
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ