1. รวมรูปร้าน แม่แดงไก่ย่างบางพระ สาขา 1 (แม่แดงไก่ย่างบางพระ) บางพระ สาขา 1