เมนู Home Coffee (Home Coffee) หลังมอ

ชื่อเมนูและราคา
กาแฟ
Americano
Americano
Free
Espresso
Espresso
Free
Cappuccino
Cappuccino
Free
Mocha
Mocha
Free
Latte
Latte
Free
Malt Mocha
Free
เนสกาแฟ
Free
ชา
นม/ชอคโกแลต
ผลไม้
ท็อปปิ้ง
ปังปิ้ง
โทสต์
ปังเย็น
ผัด
เส้น/ต้ม
ของทานเล่น
ทอด
ยำ
อื่นๆ
อาหาร
เครื่องดื่ม
ท็อปปิ้ง
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
คัตสึด้ง