รูป เต้าหู้นึ่งราดซอสไชเท้า ของร้าน อันเดอร์สามหกศูนย์ กรุงธนบุรี