รูป ข้าวปลาแซลมอนราดซอสกะเพรา ของร้าน อันเดอร์สามหกศูนย์ กรุงธนบุรี