1. รวมรูป ร้านอาหาร แหนมเนืองลับแล (Nam Nuang Lab Lae) เกษตรนวมินทร์ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน แหนมเนืองลับแล เกษตรนวมินทร์ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ