1. รวมรูป ร้านอาหาร Patara Fine Thai Cuisine (ร้านอาหารภัทรา) ทองหล่อ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ร้านอาหารภัทรา ทองหล่อ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ