เมนู Baker Gonna Bake Cafe (เบคเกอร์ กอนนาเบค)

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Espresso
THB 80
Americano
THB 75
Cortado (3 oz)
THB 80
Piccolo (4 oz)
THB 80
Magic (6 oz)
THB 80
Latte
Latte
1 แนะนำ
THB 80
Flat White
THB 80
Mocha
THB 90
Caramel Machiato
THB 95
Espresso Yen
THB 50
Iced Americano
THB 85
Iced Latte
THB 90
Iced Cappuccino
THB 90
Iced Mocha
THB 100
Iced Caramel Machiato
THB 110
Refreshment
Milk Base
Frappe
Signature
Iced Tea
Breakfast
Pasta
Salad
Dessert
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Mascapone Bingsu
Mascapone Bingsu
Blueberry Cheese Pie
Blueberry Cheese Pie
Rose Soda
Rose Soda
Strawberry Cheese Pie
Strawberry Cheese Pie
Lemon Tart
Lemon Tart
Egg Benedict croissant
Egg Benedict croissant
Load more...