1. รวมรูป ร้านอาหาร นายป้อม Super เล้ง (นายป้อมซุปเปอร์เล้ง) ตลาดหัวมุม โดยคนที่ไปกินจริง
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ