รูป ข้าวกระเพราทะเล ของร้าน บ้านริมเปิน จ.เชียงราย