รูป ปิ้งย่าง Seafood ของร้าน คลองแห เนื้อกระทะ ทะเลเผา-ฮาลาล