1. รวมรูปร้าน หลังรามเมี่ยงปลาเผา สาขาทับช้าง (หลังรามฯเมี่ยงปลาเผา) สาขา 3 ทับช้าง เลียบมอเตอร์เวย์
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ