รีวิว ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ย่าง) 7-11 เจริญรัถ

อ่านรีวิวร้านอื่นๆ ที่สมาชิกวงในแนะนำ

ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ย่าง,ไก่ทอด) เพลินพอดี
ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ย่าง,ไก่ทอด) เพลินพอดี
ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ทอด) 7-11 หมู่บ้านหรรษา
ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ทอด) 7-11 หมู่บ้านหรรษา
ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ทอด) ตั้งฮั่วเส็ง
ไก่ย่างห้าดาว (ไก่ทอด) ตั้งฮั่วเส็ง