รูป ข้าวหน้าหมูทงคัตสึ ของร้าน ยาโยอิ เซ็นทรัล บางนา