รูปทั้งหมดร้าน เค้กมะพร้าวน้ำหอมใบเตย "ฐาปนี" นครชัยศรี

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ